Life is about daring greatly, about being in the arena

~Brené Brown

Mijn Missie

“Mensen faciliteren om gelukkig te zijn in een volatiele wereld,

op duurzame wijze en met eigenaarschap,

vanuit hun authentieke zelf,

met veerkracht als middel en een sterkere maatschappij als doel.”

 

In een post-moderne maatschappij waarin we onszelf en onze houvast soms dreigen te verliezen, met stijgend langdurig verzuim en een drang naar meer, sneller, harder,… wil ik mijn versterkend steentje bijdragen. Ik ben ervan overtuigd dat in de connectie met je authentieke zelf en het versterken van je veerkracht de stabiliteit te vinden is die we nodig hebben om gelukkig te zijn. Dat geluk is fundamenteel voor de mens en een belangrijke katalysator in een professionele context.

Alle elementen uit mijn missie zijn dan ook zorgvuldig gekozen

en leveren een belangrijke bijdrage aan het geheel.

Mensen:

Ik werk met mensen, alle mensen. Ik ondersteun iedereen zonder oordeel over geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, afkomst, politieke voorkeur en/of religie.

faciliteren:

Ik faciliteer, dat wil zeggen: ik begeleid een proces, maar de inhoud van het proces is van de persoon zelf. Ik creëer een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich kwetsbaar mag opstellen. Ik help je groeien waar jij zelf wil groeien.

om gelukkig te zijn:

Voor mij is dit het ultieme menselijke streven: we willen gelukkig zijn. We vinden geluk in relaties, in een job, in onze fysieke omgeving, in de manier waarop we leven.

in een volatiele wereld:

Wanneer we geluk vinden, willen we er alles aan doen om dat te behouden. Onze omgeving zit echter vol veranderingen en verrassingen, die niet altijd even welkom zijn. Door globalisering, digitalisering en andere technische revoluties is onze wereld volatieler dan ooit. Externe veranderingen kunnen een impact hebben op ons geluksgevoel, dus het is belangrijk geluk te vinden onafhankelijk van de omgevingsfactoren.

op duurzame wijze:

Plezier kan je halen uit het behalen van een eenmalig doel of resultaat. Echt geluk is geen eenmalig iets, maar een langdurige staat van zijn. Het is niet aanwezig in elk moment, maar wel een rode draad doorheen de tijd. Je kan zeer onaangename momenten beleven, en toch doorgaans levensvreugde voelen. Mijn missie is dan ook geen eenmalige oplossing bieden, maar een transformatie laten plaatsvinden die op lange termijn oplevert.

en met eigenaarschap:

Voor mij is dit de basis. Het besef dat er een verschil is tussen je betrokkenheid en je mogelijkheid tot invloed. Je hebt geen vat op je omstandigheden of de mensen rondom je, je kan enkel beslissen wat jouw gedrag in die omstandigheden zal zijn.

vanuit hun authentieke zelf:

Gedaan met de verwachtingen over wie we denken te moeten zijn en tijd om te zijn wie we zijn. Ons innerlijk kompas geeft de richting, niet de externe wereld die (soms tegenstrijdige) verwachtingen oplegt.

met veerkracht als middel:

De mate waarin we veerkrachtig zijn, helpt ons groeien. In hoeverre lukt het om bij moeilijke emoties te blijven? Om het positieve te zien in een lastig moment? Om kracht te halen uit iets dat niet (van de eerste keer) lukt?

en een sterkere maatschappij als doel:

Ik geloof dat als we kunnen samenwerken als veerkrachtige individuen, die authentiek zichzelf zijn, met het nodige eigenaarschap, we er als maatschappij op vooruit zullen gaan. Omdat we met z'n allen gelukkiger zullen zijn. Gelukkige mensen maken productieve en creatieve mensen.